paano mamomonito ang monthly installment mo kay homecredit?